Kontakt

skontaktuj się z nami - napisz na specjal@g3.com.pl

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl zobacz całość Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą w szczególności: podmioty zarządzające stroną internetową i obsługujące nasze systemy informatyczne, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości. Ukryj

Musisz zaznaczyć oświadczenie aby wysłać wiadomość

INFOLINIA

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie,
zadzwoń na infolinię pod numer 22 100 45 45.

Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 9:00-16:00
(koszt wg. taryfy operatora).