1 / 5

PODAJ KOD

Przygotuj numer konta bankowego.

Oświadczam, że dokonałe(a)m zakupu produktu promocyjnego o którym mowa w regulaminie loterii promocyjnej „Loteria Specjal 2021”.

Pamiętaj! Warunkiem niezbędnym do przyznania praw do Nagrody I Stopnia (1000 PLN) jest skuteczne dostarczenie do dnia 29 września 2021 roku zwycięskiego kapsla/zawleczki do Organizatora (G3 Group sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa), szczegóły w regulaminie.

Rejestracja kodu jest możliwa w okresie od 01 lutego 2021 roku do 15 września 2021 roku.

2 / 5

Podaj dane

Oświadczam, że ukończyłe(a)m 18 rok życia oraz działam zgodnie z warunkami i postanowieniami regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Specjal 2021”.
Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w loterii na podstawie udzielnej przeze mnie zgody. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych, dalej „RODO”). Administratorem danych osobowych Uczestników „Loterii Specjal 2021”, którzy wyrazili zgodę na wzięcie udziału w Loterii jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl. Zobacz szczegóły polityki prywatności
(Opcjonalnie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Żywiec S.A. w celach marketingowych, w tym dla informowania o nowościach i wydarzeniach, badań satysfakcji ze świadczonych usług, statystyki, personalizowania treści reklamowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. Zobacz szczegóły
(Opcjonalnie)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 344 z późn. zm.) o treści marketingowej pochodzących od Grupy Żywiec S.A. oraz na wykorzystywanie przez Grupę Żywiec S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 2460 z późn. zm.). Zobacz szczegóły
3 / 5

Weryfikacja

Na podany numer wysłaliśmy SMS
z kodem. Wpisz go poniżej celem weryfikacji.

4 / 5

Wgraj zdjęcie kapsla lub zawleczki

Dodaj zdjęcie zwycięskiego kapsla lub zawleczki (z czytelnym kodem) od piwa Specjal.

5 / 5

Dane do przelewu

Podaj swoje dane oraz numer konta, na który mamy przekazać wygraną.

NUMER KONTA DO PRZELEWU

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Wygrana trafi na Twoje konto po zweryfikowaniu zgłoszenia. Pamiętaj! Każda butelka lub puszka piwa Specjal to kolejna szansa na wygraną.

Pamiętaj! Warunkiem niezbędnym do przyznania praw do Nagrody I Stopnia (1000 PLN) jest skuteczne dostarczenie do dnia 29 września 2021 roku zwycięskiego kapsla/zawleczki do Organizatora (G3 Group sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03‑253 Warszawa), szczegóły w regulaminie.